Saturday, September 29, 2012

Original Pilipino Writings:OFWs


Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hindi po biro ang lumayo sa ating mga pamilya. Hindi rin po madali na labanan ang lungkot. Ang paghahabi o pagsusulat po ng tula't kuwento ay nakita ko po na effective way to fight homesickness/homesexness. Sa paraang ito ay nagagawa kong paglaruan ang iba’t-ibang imosyon gamit ang mga salitang tumutumbok sa tunay kong damdamin at diwa. Kahit nasa gitna po ako ng problema, idinadaan ko po iyon sa paghabi ng tula sa ngalan ng pag-ibig.

To read the whole TsapBuk visit: 
TsapBuk: Original Filipino Writings (OFWs) 

Ang laman po nitong tsapbuk ay tumatalakay ng iba’t-ibang subject in the name of Love. Ang iba po ay kailangan ko pa e-edit. At kung sakaling magkaroon po ako ng kakayahan na gawing aklat ito ay gagawin ko. Thanks po kay Admin at Patnubay.com for this special page. 
Ang lahat po ay open for comments. At ipapamana natin ito sa next generation. Enjoy reading guys…

TsapBuk: Original Filipino Writings (OFWs)
Ang Manlilikha
Ni Paul Pruel
Riyadh,KSA


Malawak at malalim ang pang-unawa 
Ang pangit ay kaniyang napapaganda
Nakapagsasalita kahit wala s’yang
Sinasambit na mga taludtod o kataga...Dilim ang kan’yang nakikita 'pag araw
Subali’t nasisilaw siya 'pag gabi
Mga mata’y nakakakita ng mga bagay
Na siya lang ang makapaglalarawan...Taglay n’ya ang ekstrang pares ng tainga
Nakaririnig ng kakaibang himig
May ekstra s’yang ilong na nakalalanghap

Ng ibang baho, bango’t lansa ng buhay...


Matamis mangusap ang kaniyang puso
Saya’y hatid sa damdaming may siphayo
Simbolo’y gamit n’ya, imahi’t kataga
Napasasaya ang matamlay na diwa…Gamit ang papel at ang kan’yang panulat
Hahagkan n’ya ang buwan at mga bituin
Na kumikinang sa kalawakan

At nagsasaboy ng liwanag sa kadiliman...


Nguni’t mga nalikha’y walang kahulugan
Kung lahat ay tiniklop at ibinaon
Ang ipinunlang kaisipan sa tao’y
Mabubura, pati ligaya ng kahapon...S’yang Makatang pinagpala ni Bathala
Nagtatago sa likod ng kan’yang pluma
Ang bisyo’y paglaruan ang mga salita
Upang damdami'y ipaabot sa kapuwa!

(nalimbag sa Pinoy Xtra Febrero 24, 2008)
Webmasters, Online Writers Try ZEEF - Filtering The World's Information and to Enhancing Your World Status and Online Connections

Disqus for Wikinut Awesome Publishing Site for Articles

Content.ad - WikinutAwesome 1

Cancer Expert Search

Cancer ExpertCancer Expert: Search
Enter your question and submit. Use a complete English sentence for better results.
Cancer Expert, © 2012-2013, ctSearch - Context Search Engine.
For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page: Wikinut Awesome Where Pen Writes, Win Rewards and Recognitions -

Welcome. Enjoy Your Stay

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

This blog is safe to hang on. Both young and old, any Nationals: Male and Female – Students, Housewives, Professionals – Domestic and International audience are welcome. Also I would appreciate for your honest comments and suggestions. This blog caters articles about Education, History, Health, Article Marketing, Web Marketing, Bookmarking Sites, Social Networks, Site Reviews, Social Media, Issues, Celebrities, Music, Money, Making Money Online, Business, Business Opportunities, Search Engines Optimization, Music, Science, Self-Improvement, Blog, Blogging, Writing, Writing Tips, Travel, Online Writing, Technology and other things I always love to write under the merciless sun. If there are bloggers and other writers planning to connect with this blog, I would be happy to Welcome Everyone.

Word of The Day

Subscribe on JacketFlap

Add This Blog to the JacketFlap Blog Reader

ppruel @Wikinut

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service